Danske frimærkeudstillinger

Artikler om frimækeudstillinger


Jeg er medlem af Randers Filatelistklub, byens eneste frimærkeklub.

I 2004 påbegyndte jeg en artikelserie om danske frimærkeklubbers udstillinger. Den føsrste artikel blev bragt i Frimærkesamlern nr 5/6 Oktober/november 2004.

Artkikelserien er en udbygning af Jan Bendix's gennemgang af frimærkeudstillinger i Skilling fra 1996-1997.

Blandt bidragyderne kan nævnes Torben Lethraborg, Torben Dammand, Verner Rasmussen, Børge Hansen, Karlo Lindskog, Kaj Golzyk, Flemming Petersen og Kim Vilhelmsen.

Jeg samler på materiale fra danske frimærkeklubbers udstillinger:
- Særkonvolutter
- Særstempler
- Mærkater
- Overtrykte frimærker
- Kataloger
- Klubhistorie 
- Billeder fra udstillinger 


Se frimærkesamlerens hjemmeside:
www. fff.dk

Diplom til deltagere ved Randers Filatelistklubs udstilling "MO-FI" i 1937 med et tiltryk i randen til frimærket med Ribe Domkirke.

Overskrift 1